Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Kolejne wontony na Turawie

Kolejne dwa wontony podjął z wody Zbiornika Turawskiego Inspektor Ochrony Wód Okręgu PZW Opole. Po telefonicznym zgłoszeniu w sobotni poranek, przy pomocy wędkarzy, zabezpieczono dwa 150 metrowe wontony. Do wody uwolniono 4kg karpia i 2 kg leszcza. Dział Ochrony Wód pragnie serdecznie podziękować wędkarzom za wzorową postawę przy zgłoszeniu zdarzenia, a także za fizyczną pomoc przy podjęciu zastawionych sieci.... więcej

SIECI w Januszkowicach

W niedzielny poranek 21-11-2010 r. na starorzeczu Odry w Januszkowicach wędkarze zahaczyli sieć. Powiadomili o tym Inspektora Ochrony Wód okręgu, który po konsultacji z PSR posłał patrol SSR i sieć została z wody podjęta. Okazał się nim wonton długości ok. 50 metrów, były w nim cztery nieduże leszcze. Cała akcja od momentu zawiadomienia trwała niecałą godzinę. Dziękujemy wędkarzom i strażnikom SSR za wzorową postawę. Dział Ochrony Wód... więcej

SIECI NA ZBIORNIKU NYSKIM !!!!!

W godzinach porannych 14-11-2011 roku wędkarze wałbrzyscy znaleźli siec kłusowniczą na Zbiorniku Nyskim. O fakcie tym zgodnie z procedurą powiadomili Społeczną i Państwową Straż Rybacką. Siec została podjęta z wody. Uwięzione w niej ryby zostały wypuszczone do wody, a sieć komisyjnie zniszczona. Dział Ochronny Wód Okręgu PZW Opole dziękuje za szybką i wzorową postawę wędkarzom !... więcej

Efekty pracy SSR w 2011 roku

Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW Opole przeprowadziła w 2011 roku 977 patroli, co daje średnią 2,68 dziennie. W patrolach udział brało 147 strażników i 18 kandydatów do straży. Łącznie przepracowali oni 9489 godzin (średnio 57,5 godziny na osobę) kontrolując w tym czasie 11 483 osoby. W trakcie przeprowadzonych kontroli ujawniono 318 wykroczeń przeciwko "Ustawie o Rybactwie..." i 205 wykroczeń przeciwko RAPR. Skutkowało to nałożeniem przez PSR i Policję 278 mandatów karnych oraz skierowaniem 10 spraw do sądu, oraz udzielono 79 pouczeń. Dodatkowo 22 ...... więcej

Urządzenie pułapkowe już nie zadziała

22 marca po sygnale telefonicznym otrzymanymod wędkarza grupa strażników Społecznej Straży Rybackiej powiatu Opole Grodzki udała się poniżej jazu w Kątach Opolskich, gdzie z rzeki podjęto urządzenie pułapkowe widoczne na zdjęciu. Wędkarzowi za prawidłową postawę należą się oczywiście wielkie podziękowania, kolejna pułapka na ryby już nie zadziała.... więcej

Gdy wędkarz znajdzie sieci rybackie…..

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu informuje, że wędkarz, jak również Strażnik Społecznej Straży Rybackiej, gdy zauważy sieci rybackie w wodzie, nie może ich podejmować. Należy skontaktować się jak najszybciej z pracownikami Okręgu, Andrzejem Krawczykiem, tel. 604596509, Adamem Podgórnym 604440595 lub z Państwową Strażą Rybacką, tel. 77/4425971, Policją, tel. 112. Dopiero po uzyskaniu zgody (wskazówek), można podjąć działania. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń i samowolne działania mogą skutkować podejrzeniem o ...... więcej

Te sieci kłusownikom już nie posłużą

7 lipca br. w obecności przedstawicieli Okręgowej Komisji Ochrony Wód, a także pracownika Ośrodka Zarybieniowego w Poliwodzie W. Dudka, oraz pracownika Biura ZO A. Krawczyka dokonano komisyjnego zniszczenia kłusowniczych narzędzi do połowu ryb. Narzędzia te, to efekt pracy Społecznej Straży Rybackiej i kontroli przez nią przeprowadzanych.... więcej

Kłusownicze mieroże w Turawie

W niedzielę 15 lipca br. w godzinach wczesno rannych, otrzymaliśmy informację o zahaczeniu wędką sieci przez wędkarzy. Patrol SSR udał się do nad zbiornik Turawski w rejon ujścia rzeki Libawy i podjął z wody trzy sztuki mieroży. W jednym z nich znajdowały się trzy sztuki węgorzy, które uwolniono. W podjęciu sieci pomagali wędkarze, którym w tym miejscu za pomoc i prawdziwie wędkarską postawę, serdecznie dziękujemy. Dzięki świadomej postawie wędkarzy, skuteczność działań w ochronie naszych wód niepomiernie wzrasta. Ograniczone w liczbie patrole ...... więcej

Znaleziono łódź na jeziorze Turawskim

Podczas patrolowania zbiornika Turawskiego, 9 lipca br, patrol SSR znalazł w okolicach łuku kotorskiego, dryfującą łódź i odholował ja na posterunek policji wodnej – przystań WOPR. Koordynator SSR... więcej

Praca SSR w pierwszym półroczu

Społeczna Straż Rybacka naszego Okręgu liczyła w tym czasie 125 czynnych członków, którzy przepracowali 4260 godzin, co daje średnią 33 godz. Strażnicy wykonali 409 patroli (ponad 2 dziennie) i skontrolowali 6035 wędkarzy. Efektem pracy było 79 mandatów, 49 pouczeń, 37 spraw skierowano do ukarania przez PSR. Podjęto z wody 3 wontony, jedno urządzenie pułapkowe oraz zabezpieczono jeden ponton i dwie wędki. Niewymiernym faktem jest też znaczna poprawa czystości nad wodami i w tym miejscu zwracamy się z apelem o zabieranie śmieci z nad wody ze sobą. ...... więcej